Iyo bavuze gu flashing telefone, biba bishatse kuvuga ibintu bitandukanye gusa icyo wagakwiye kumva cy’ibanze ni ukuba wagira ibyo wongera cg uhindura kuri porogarame nkorano ( operating system ) ya telefone kuburyo ushobora no kuba washyiramo indi porogarame uvanye ku uruhande ikajyamo.

Gusa nkuko tubikesha urubuga rwa quora.com, iyo u flashing ( soma : furashing) telefone yawe, dore ibyo uba ushobora gukora cyangwa akamaro bifite:

1. Gushyiramo ( installing) icyo twita custom recovery idufasha mu kuba dushobora kubika buri kintu cyose cya telefone ( back-up) ku ruhande, kuba wakwinjira mu mizi ya operating sytem (Rooting) kuburyo ushobora gushyiramo porogarame yindi utarusanzwe wemerewe gukoresha muri telefone cg se kuba uwakoze telefone akubuza uburenganzira runaka kuri telefone [ urugero: nko kuba utashoboraga gukuramo (uninstalling) porogarame zazanye na telefone, cg kuba washyiramo indi operating system.

2. Gushyiramo ubundi bwoko bwa porogarame ( operating system) nka Cyanogen, ukavanamo Stock Android. stock android ni operating system y’umwimerere yavuye kuri Google ubwayo, izo twazibona muri telefone nka Google pixel, gusa za telefone za samsung zo zikoresha TouchWiz kuko ziba zaratse operating system Google hanyuma bakagira ibyo bahinduramo. Gusa kuri ubu buryo noneho bwo gu flashing, washyiramo izindi operating system nka Android Open Kang Project (AOKP) cyangwa CyanogenMod ikunzwe cyane, noneho zo zikoze neza kuburyo ikurutira izindi operating system, aho ziba zifite ibindi bice ( features ) runaka utabona mu izindi telefone.

 

telefone ishoboka yariyo yose bayi flashing.
telefone ishoboka iyo ariyo yose bayi flashing.

3. Icyanyuma twavuga gisobanura impamvu du flashing telefone zacu ni ukuyigarura uko yahoze imeze ( restore to original state )uko yasohotse imeze. hari igihe kuyisiba ( format reset) biba byananiranye.

ICYITONDERWA: Ntukwiye kuba wakora ibyo mu igihe udafite ubumenyi buhagije cyangwa kuba wabanje kubika ibintu runaka byawe ( back-up) ahandi hatari kuri telefone kuko ushobora kuba wakwica telefone yawe ku rugero rubi rurenze.

Mu inkuru zitaha, tuzabagezaho uko bikorwa gu flashing telefone, nizindi porogarame wakoresha ( operating system) nziza zikunzwe cyane.